Tiina

Moi, minä olen Tiina, olen milleniaalien valmentaja. Minut saa innostumaan ihmisten oivalluttaminen, ja se, kun voin nähdä muutoksen asiakkaani koko olemuksessa. Saan kiksejä myös erilaisuudesta, siitä kuinka monta erilaista tapaa meillä on nähdä asiat, kohdata ilmiöt ja suhtautua niihin.

Matkani coachiksi on sisältänyt useita työpaikkoja eri toimialoilla ja erilaisissa organisaatioissa. Olen yrittänyt, epäonnistunut ja onnistunut. Mukana on ollut mindfulnessia ja enneagrammia. Kuten monilla muillakin sukupolveni edustajilla, se on sisältänyt myös henkisiä haasteita kuten työuupumusta ja masennusta.

Nämä haasteet ovat kuitenkin kuljettaneet minut tähän päivään. Olen oppinut paljon itsestäni, (työ)elämästä, ihmisistä ja johtamisesta. Olen suorittanut International Coach Federationin hyväksymän Certified Progress Coach ® -koulutuksen, jonka järjesti Suomen Coaching Instituutti.

Minusta tuli nimenomaan milleniaalien valmentaja, koska olen itse milleniaali, ja kokenut vastoinkäymisiä työelämässä. Kohderyhmä on siis kohtalaisen tuttu. Lisäksi milleniaalien työuupumustilastot kannustavat minua toimimaan.

Arvojani ovat luottamus, hyväksyntä, inhimillisyys, läsnäolo, onnellisuus ja vapaus. Autan asiakkaitani olemaan onnellisempia, saavuttamaan tavoitteitaan ja unelmiaan, tuntemaan itsensä paremmin sekä tunnistamaan ja valjastamaan omat voimavaransa. Lähestyn ihmistä aina kokonaisuutena, eli voimme käsitellä työ-, vapaa-ajan tai perhe-elämään liittyviä teemoja. Olen asiakkaalleni myötätuntoinen kumppani, joka ei arvostele, ja johon voi luottaa.

Autan milleniaaleja myös johtamisen näkökulmasta. Tuen yrityksiä luomaan parempaa johtamista milleniaaleille, auttamalla ymmärtämään milleniaalien mielenmaisemaa, ja löytämään oikeat johtamisen keinot. Milleniaalien johtaminen ei ole välttämättä helppoa, minkä takia koen lähes velvollisuudekseni auttaa johtajia ja esimiehiä aiheen parissa.

Ole yhteydessä ja kerro tilanteestasi tai tarpeestasi, kuinka voisin olla juuri sinulle avuksi!