Tietosuojaseloste

Tällä sivulla kuvataan, kuinka minä käsittelen henkilötietoja. Jos sinulla on kysyttävää aiheesta, voit olla minuun yhteydessä sähköpostitse tiina@tiinarissanen.fi. Pääsääntöisesti kerään asiakkaiden sekä potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja. Lisäksi kerään yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden, eli toimeksiantajien yhteystietoja. Näiden ryhmien käsittely eroaa hieman toisistaan, joten olen eritellyt ne eri otsikoiden alle.

Asiakkaat

Valmennusasiakkaistani kerään yhteystietojen lisäksi valmennuksen alkamis- ja loppumisajankohdan, sekä kertyneet valmennustunnit. En yhdistä tapaamisista tekemiäni muistiinpanoja henkilötietoihin, ja hävitän muistiinpanot viimeisen tapaamisen jälkeen.

Kerään tiedot asiakkailta itseltään heidän suostumuksellaan. Yhteistyömme ja palvelun tuottamisen edellytyksenä on, että nämä tiedot kerätään. Tämä on mainittu yhteisessä sopimuksessamme. Edellä luetellut tiedot luovutetaan International Coach Federationille sertifioitumisen yhteydessä, ja niitä säilytetään niin kauan kuin se on sertifioitumisen ja asiakassuhteen ylläpidon kannalta välttämätöntä. Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille. Tiedot on suojattu salasanalla ja kiintolevyn salauksella, eikä niihin ole pääsyä kenelläkään ulkopuolisella.

Potentiaaliset asiakkaat

Potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja kerään nettisivuillani, jossa halukkaat voivat itse antaa yhteystietonsa käyttööni markkinointitarkoituksessa. Näitä tietoja kerätään ulkoiseen palveluun, joka sijaitsee EU:n sisällä, ja jonka tietoturvallisuus on ISO/IEC 27001 -sertifioitu. Tämä tarkoittaa, että palvelutoimittaja noudattaa tietoturvallisia käytäntöjä.

Potentiaalisten asiakkaiden yhteystietoja käytetään myynti- ja markkinointitarkoituksiin. Myös näihin tietoihin on pääsy vain minulla, ja ne on suojattu salasanalla. Tietoja säilytetään niin kauan, kuin markkinointitoimenpiteet ovat ajankohtaisia.

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöt

Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden yhteystietoja kerään asiakassuhteen ylläpitämiseksi. Tiedot kerätään henkilöiltä itseltään, tai joissain tapauksissa mahdollisesti julkisista lähteistä, kuten yrityksen verkkosivuilta. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille, ja ne säilytetään niin kauan, kuin se on asiakassuhteen ylläpitämisen kannalta välttämätöntä.

Sinun oikeutesi

Jos kuulut johonkin yllä luetelluista ryhmistä, eli käsittelen jollain tavalla henkilötietojasi, sinulla on niihin liittyviä oikeuksia. Oikeutesi ovat:

  • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
  • Oikeus tietojen oikaisemiseen
  • Oikeus tietojen poistamiseen
  • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
  • Vastustamisoikeus
  • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Lisäksi sinulla on oikeus peruuttaa suostumuksesi tietojen käsittelystä (pl. Valmennusasiakkaat, joiden kohdalla suostumus perustuu tehtyyn sopimukseen) ilmoittamalla siitä minulle sähköpostitse tiina@tiinarissanen.fi. Ole yhteydessä sähköpostitse myös siinä tapauksessa, että haluat hyödyntää jotain muuta oikeuksistasi. Sinulla on myös oikeus tehdä valitus viranomaiselle, jos koet, että olen rikkonut tietosuoja-asetusta henkilötietojesi kohdalla.