Toimitusehdot

Yleistä

Palveluiden toimittaja on Tiina Rissanen, y-tunnus 2989376-2. Pidätän oikeuden hintojen ja palveluiden muuttamiseen.

Aloittaessaan yhteistyön, asiakas hyväksyy nämä ehdot, mukaanlukien Tietosuojaselosteessa mainitut ehdot.

Peruutusehdot ja laskutus

Yksittäisten tapaamisten kohdalla valmennus laskutetaan tapaamisen jälkeen, ellei toisin sovita. Maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä.

Pakettivalmennusten kohdalla valmennusprosessi laskutetaan kertakorvauksena ensimmäisen tapaamisen jälkeen, maksuehto on 14 pv netto laskun päiväyksestä. Asiakkaalla tai toimeksiantajalla on mahdollisuus peruuttaa valmennussuunnitelma veloituksetta, ellei hän ole ensimmäiseen tapaamiseen tyytyväinen. Tässä tapauksessa laskutetaan vain ensimmäisen tapaamisen osuus summasta.

Osapuolet voivat keskeyttää valmennuksen myös myöhemmin, jos yhdessä todetaan, että toimeksiantajaa ja / tai asiakasta tyydyttävään tulokseen ei päästä. Valmentaja hyvittää tällöin toimeksiantajalle / asiakkaalle toteutumatta jääneen valmennuksen osan.

Pakettivalmennus voidaan keskeyttää, jos jompikumpi osapuoli jättää velvollisuutensa täyttämättä 30 päivän ajan.

Muutosehdot

Jos ennalta sovittuihin tapaamisaikoihin tulee muutoksia, niistä on sovittava 2 pv ennen seuraavaa tapaamista. Muuten peruuntunut aika lasketaan toteutuneeksi tapaamisajaksi.

Jos valmentaja joutuu tekemään muutoksia sovittuihin tapaamisiin, hän ilmoittaa siitä mahdollisimman aikaisin. Näistä tapaamisista ei luonnollisesti veloiteta, mutta asiakkaalle peruutuksesta aiheutuneita välillisiä kuluja ei korvata.

Luottamuksellisuus

Valmennus on puolin ja toisin luottamuksellista toimintaa. Valmentaja käsittelee kaikkea valmennusten tai niihin liittyvien keskustelujen aikana tietoonsa tullutta informaatiota ehdottoman luottamuksellisesti, elleivät osapuolet yhteisesti muuta sovi. Toimeksiantajalla on oikeus kysyä valmentajalta prosessin teknisestä etenemisestä, mutta ei sen sisällöstä.

Vastuu

Asiakas on aina vastuussa tavoitteistaan, päätöksistään ja saavutuksistaan. Valmentajan lausumia ei voi käyttää perusteluina kolmanteen osapuoleen kohdistuviin toimiin.     

Muut ehdot

Tutustu myös Tietosuojaselosteeseen