Yrityksille

Etsitkö organisaatiosi avuksi coachia, jonka erikoisosaamisena on milleniaalien johtaminen ja valmennus? Onneksi olkoon, olet löytänyt hänet!

Yrityksille tarjoamani palveluiden tavoite on auttaa yrityksiä sopeutumaan milleniaaleihin. Etenkin milleniaalien johtaminen on lähellä sydäntäni. 

Tulevaisuuden johtaminen -workshop

Kuinka organisaatiosi esimiehet ja johtajat johtavat milleniaaleja? Mitä milleniaalien johtaminen edes tarkoittaa? Mitä johtamisessa tulisi milleniaalien näkökulmasta kehittää?

Jos nämä kysymykset ovat pyörineet päässäsi tai päättäjienne keskusteluissa, tämä workshop on ratkaisu teille. Workshopissa valitaan milleniaaleja teidän organisaatiostanne kertomaan omat näkemyksensä esimiestyöstä ja johtamisesta. Workshop alustetaan lyhyellä johdannolla, jonka jälkeen maailman siistein menetelmä auttaa osallistujia löytämään johtamisen kompastuskivet. Menetelmän ratkaisuehdotukset pohjaavat valmentavaan johtamiseen. Lopputuloksena saatte raportin, jossa on koottu kompastuskivet ja ratkaisuehdotukset johtamisen kehittämiseksi.

60 min workshop 890€ + alv 24%.

Esimiesvalmennus

Esimiesten osaaminen on suoraan yhteydessä henkilöstötuottavuuteen. Tämän johdosta esimiesvalmennus on yksi kannattavimpia investointeja. Esimiesvalmennus voi toimia Tulevaisuuden johtaminen -workshopin jatkona tai erillisenä osana. Jos esimiesvalmennus toteutetaan workshopin jatkona, valmennuksen sisällössä huomioidaan workshopissa nousseita aiheita. Esimiesvalmennus voidaan toteuttaa ryhmä- tai yksilövalmennuksena.

Esimiesvalmennuksessa käsiteltäviä aiheita ovat mm. vuorovaikutus, kuuntelun taito, erilaisuus ja sen arvostaminen, luottamuksen rakentaminen sekä esimiehen oma jaksaminen, joka on kaiken esimiestyön kulmakivi. Parhaimmillaan esimiesvalmennuksen avulla saadaan kuuntelevia, läsnäolevia, empaattisia ja hyvinvoivia esimiehiä, joilla on erinomaiset vuorovaikutustaidot ja itsetuntemus.

Esimiesvalmennuksesta tehdään erillinen tarjous osallistujamäärän ja tapaamiskertojen (yksilö- vai ryhmävalmennus) mukaan. Pyydä tarjous!

Milleniaalivalmennus

Onko organisaatiossanne kunnianhimoisia milleniaaleja, jotka eivät kuitenkaan saavuta tavoitteitaan? Onko avainasemassa olevilla henkilöillä ilmennyt tarve henkilökohtaiselle valmennukselle?

Milleniaalit ovat organisaationne tulevaisuuden johtajia ja tekijöitä. Heidän menestykseensä kannattaa sijoittaa nyt. Milleniaalivalmennus räätälöidään täysin yksilön tarpeiden mukaan. Se voidaan tarjota missä tahansa uran vaiheessa ja kenelle tahansa, esimiehelle tai työntekijälle. Toimeksiantaja voi halutessaan vaikuttaa valmennuksen sisältöön tai tavoitteisiin, jos se nähdään tarpeellisena.

Valmennus johtaa itsensä johtamisen taitojen kehittymiseen ja parempaan itsetuntemukseen. Parhaimmillaan valmennuksen lopputuloksena saadaan itsensä tiedostavia, tyytyväisiä ja tehokkaita työntekijöitä. Yleisimpiä aiheita, joita valmennuksessa käsitellään ovat arvot, itsetuntemus ja oma jaksaminen.

Yksilövalmennuksesta tehdään erillinen tarjous osallistujamäärän ja tapaamiskertojen mukaan. Pyydä tarjous!